duminică, 20 noiembrie 2011

Recurs in interesul legii - taxa de poluare

In practica judiciara ( cu precadere in instantele din Iasi) nu exista un punct de vedere unitar cu privire la admisibilitatea sau inadmisibilitatea actiunii de restituire a taxei de poluare in conditiile in care reclamantul nu a facut dovada parcurgerii procedurii prealabile, prevazuta de art. 7 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 50/2008. Unele instante considerau ca actiunea de restituire a taxei pe poluare este admisibila, fara a fi necesara parcurgerea procedurii prealabile prevazute de art. 205– 209 din Codul de procedura fiscala, altele au respins actiunile privind restituirea taxei de poluare, tocmai pentru lipsa dovezii exercitarii procedurii prealabile prevazute de actul normativ invocat, cererea de restituire fiind respinsa ca inadmisibila.
Decizia nr.24 pronuntata în dosarul nr. 9/2011 al Inaltei Curti de Casatie si Justitiei are meritul de a lamuri si unifica practica, in sensul ca " Procedura de contestare prevăzută de art.7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.50/2008 raportat la art.205-218 din Codul de procedură fiscală nu se aplică în cazul cererilor de restituire a taxei de poluare întemeiate pe dispoziţiile art.117 alin.1 lit.d din acelaşi cod". In aceeasi decizie se arata ca "acţiunea având ca obiect obligarea Instituţiei Prefectului prin serviciul de specialitate, la înmatricularea autovehiculelor second-hand achiziţionate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, fără plata taxei de poluare prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.50/2008 şi fără parcurgerea procedurii de contestare a obligaţiei fiscale prevăzută de art.7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.50/2008 este admisibilă."
Drept urmare, actiunile privind restituirea taxei de poluare sunt admisibile, instantele fiind obligate, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedură civilă, sa respecte decizia sus-mentionata.